Skab en mere effektiv virksomhed gennem disse parametre

0
957

Mange virksomheder drømmer altid om at gøre tingene bedre og hurtigere, hvilket kaldes effektivisering. Det kan midlertidig være svært, at finde ud af hvilke parametre, som man skal fokusere på, for at skabe en mere effektiv virksomhed med bedre arbejdsgange. Ét er dog sikkert, at medarbejderne skal være i fokus, hvis målet er, at effektivere virksomheden. Her kommer nogle tips, til hvilke fokusområder, der er mest relevante hvis målet er at effektivere virksomheden.

Business Intelligence

Business Intelligence er en forholdsvis ny måde og et godt værktøj man kan bruge hvis man vil skabe en mere effektiv virksomhed.  Business Intelligence er karakteriseret ved at man indsamler en enorm mængde data og derefter laver analyser med henblik på, a finde ud af, hvordan man kan skabe ekstra værdi for virksomheden. Her kan man lave analyser af alt, lige fra marketing, salg og medarbejder effektivitet, hvorfor man sagtens kan se hvilke parametre, man ikke er så god på. Det er et ekstremt værdifuldt værktøj, hvis det bruges rigtigt.  Hvis virksomheden har held med at omdanne analyserne til brugbar viden, så vil de have større mulighed for at slå deres konkurrenter. En anden god måde at få værdifuld viden omkring sin virksomhed kan være gennem sparring med eksterne rådgivere, hvor en såkaldt Business Angel kan være en god idé.

Den rette kommunikation giver resultater

Mange negligere hvor stor betydning kommunikation har for en virksomhed og specielt internt.  Ved at være mere strategisk i forhold til sin kommunikation kan man forbedre medarbejdernes effektivitet.  Den måde et budskab bliver leveret på har stor betydning, for hvordan modtageren opfatter det.  Her kan man som leder bidrage til mere effektive medarbejdere ved, at give dem den rigtige information på de rigtige tidspunkter og ikke mindst på rette sted.

Eksempelvis vil en medarbejder have større tendens til at blive motiveret for sit arbejde, hvis chefen siger til ham/hende face to face, at personen gør et godt stykke arbejde, fremfor hvis det bliver udformet i en kedelig mail, som giver en indtrykket af, at være standardiseret.  Hvis der skal varsles ændringer på en afdeling eller i firmaet generelt, så er det heller ikke noget som skal komme ud på en mail.  Det vil kun bidrage til, at medarbejderne føler sig overset, i og med de ikke har muligheden for at stille relevante spørgsmål, hvorfor sådan noget skal ske gennem et fællesmøde.

 

Fokusér på medarbejderudvikling

En anden god måde at effektivisere virksomheden på er gennem medarbejderne, hvor deres engagement og motivation har stor betydning for, hvor hurtigt opgaverne bliver lavet. Det er indlysende.  En måde hvorpå, man motivere sine medarbejdere på er gennem ansvar og give dem mulighed for at udvikle sig fagligt som personligt.  Hvis medarbejderne får muligheden for at udvikle sig og få mere interessante opgaver, så vil de uden tvivl arbejdere hårdere for virksomheden. I forlængelse af dette, så vil mere ansvar og ikke mindst tillid fra ledelsens side få dem til at gro. Resultatet vil være, at de i større grad føler et ejeransvar for opgaverne, hvorfor de derved også vil give den en ekstra skalle for virksomheden. Det er dog ikke kun medarbejderne der skal udvikle sig, hvorfor ledelsen også hele tiden skal forbedre sig på forskellige parametre, uanset om det er et kursus i mødeledelse eller i kommunikation.

 

Skab det rette arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har stor betydning for, hvor godt dine medarbejdere præsterer. Her må man ikke gå på kompromis, hvor medarbejderne selvfølgelig skal have fri adgang til vand og diverse frugter eller andet grønt, så kadencen ikke går ned i løbet af dagen. I den forbindelse, så kan gode møbler og andet interiør også bidrage til et godt arbejdsmiljø, hvilket man kan blive inspireret til på Nordal.dk.