Myter om stress på arbejdspladsen

0
6699

Danmark har i de sidste 15 år været ramt af en stressbølge. Aldrig før har danskerne været så stressede, og dette skaber sygemeldinger fra jobbet. Tallene af stressede er ikke blevet mindre, og det er selvfølgelig ikke optimalt. Hverken for den syge medarbejder eller arbejdspladsen, der må undvære en produktiv og effektiv ansat. I forbindelse med stress følger en masse myter. Mange af myterne passer slet ikke, og er du i tvivl om, hvad stress reelt skyldes, kan du læse med her.

Vi gennemgår nemlig nogle af myterne og får dem afklaret. Herved bliver du klogere på stress, som kan hjælpe dig som medarbejder eller leder på en arbejdsplads.

Personlig udvikling er løsningen på stress

Det er en bred antagelse, at dem, der rammes af stress, har lavt selvværd eller er perfektionister. Vendes dette på hovedet, må de tunge følelser og reaktionerne i stedet opfattes som en form for reaktion på overbelastning. Når en medarbejder bryder sammen af stress, er det fordi, de personlighedspsykologiske strukturer bryder sammen. Er sammenbruddet et udtryk for lavt selvværd med behov for selvudvikling? Eller er det i stedet et symptom på overbelastning over længere tid af en stærk personlighed?

Der er forskel på, hvor robuste folk er, hvad der stresser dem, samt hvordan denne stress håndteres. Men løsningen på at undgå stress er at stoppe belastningen. Derfor er kuren for stress altså ro – og ikke personlig udvikling.

Stress skyldes al for meget arbejde

Sygemeldte angiver 90 % af tiden jobrelaterede omstændigheder som grunden til stresskollapset. Dog er der ikke nogen, der nævner, at faktorerne skyldes for mange timer på arbejde. Alligevel er det en bred antagelse, at årsagen til stress skyldes antallet af timer, vi arbejder. Men der findes mange, som arbejder ekstremt mange timer ugentligt, uden de er stressede. Der findes også mange, som blot arbejder få timer ugentligt, som bliver stressede.

Stress skyldes altså ikke det antal af timer, vi arbejder. Årsagen er langt mere kompleks. Det er i stedet manglende kompetence, uforudsigelighed, manglende indflydelse, kompleksitet, konflikter, afbrydelser og forandringer, der er roden til stressproblemet. Lej en regnskabschef på din arbejdsplads og undgå afbrydelser, manglende kompetencer og uforudsigelighed.

Du er perfektionistisk, og derfor får du stress

En tredje antagelse er, at du får stress, fordi du ”har noget i din psyke” – nemlig lavt selvværd eller er perfektionistisk. Antagelsen stammer helt tilbage fra en 50 år gammel personlighedsteori af Friedman, hvor mennesker kategoriseres i to kategorier. Kategorierne lyder på A- og B-typer, hvor A-typerne udvikler stress. Nyere forskning har dog gjort op med denne persontypologi. Det er blot i de færreste tilfælde, at stress skyldes individuelle personlige faktorer – og i de fleste tilfælde er grunden i stedet langvarig belastning.

Stress skyldes altså overbelastning og ikke en psykebrist – og den eneste kur mod stress er ro. Derfor er stress altså ikke medarbejderens egen skyld, men skyldes ofte noget i organisationen. Af denne grund kan man ikke blot sende medarbejderen væk til stressbehandling og forvente, at medarbejderen er okay igen derefter. Sker der ikke organisatoriske ændringer, vil medarbejderen blot blive stresset igen, fordi problemet ikke er blevet fjernet.