Professionel hjælp til tinglysning af skøde 

0
557

Du kan med professionel juridisk hjælp, få udarbejdning og tinglysning af skøde i relation til dit nye boligkøb. Der er flere vigtige pointer ved tinglysning af et skøde, som du kan få et overblik over her. 

Hvorfor skal der ske en tinglysning af skøde? 

Når du køber en ny ejendom skal der ske en tinglysning af skøde, for at informere resten af verden om, at denne bolig nu er din. Dette gøres også for at forhindre at den tidligere ejers kreditorer kan komme tilbage og gøre udlæg i ejendommen. Dette gør også, at tinglysningen af skøde, bliver en sikkerhed for dig som den nye ejer. Tinglysningen er yderligere også en sikkerhed for dig som køber, hvis sælgeren af ejendommen har solgt til flere købere, så går ejendommen til den køber, som først får tinglyst skødet. Banker og kreditforeninger kræver derudover også, at man er den officielle ejer af boligen, når man kan tage et lån i ejendommen. 

Hvordan tinglyses et skøde? 

Skødet udarbejdelses for eksempel af en boligadvokat, hvilket også anbefales. Dernæst underskrives skødes ved brugen af NemID af både køber og sælger, så anmeldes skødet til tinglysning, af den part som har stået for skødeskrivning, hvortil skødes dernæst tinglyses af Tinglysningsretten. Afrundingsvis får skødeskriveren en e-mail tilsendt om, at skødet nu er tinglyst. 

Hvad skal et skøde indeholde? 

Et skøde skal indeholde flere forskellige oplysninger. For det første, skal skødet indeholde oplysninger omkring hvor stor en del af ejendommen som skal overdrages, og hvilken dato ejendommen skal overdrages på. For det andet, skal skødet indeholde information omkring hvor stort et beløb ejendommen bliver købt for, og hvad ejendommens adresse er. Afrundingsvis skal skødet indeholde information omkring hvem sælger er, og hvem køberen er. Derudover kan skødet indeholde påkrævede erklæringer på for eksempel om købet af ejendommen, er et køb af dødsbo, eller om det er udlændinge som foretager købet. Derudover kan det være erklæringer på, om det er erhvervelse af landejendom, om det er et selskab som køber en fast ejendom, eller om der for eksempel er overtagelse af hæftelser for køberen. 

Skrivelsen af skødet

Det er køberen af ejendommen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af skødet, og det anbefales at dette gøres af en boligadvokat. Køberens advokat sender dernæst et udkast af skødet til sælger, som underskriver med NemID. Hvortil det signeres af begge parter, heraf både køber og sælger. Afrundingsvis får advokaten til køberen af ejendommen besked, når sælgeren gamle lån er fjernet og aflyst, hvilket også hedder, at skødet er uden retsanmærkninger.